Vi är vana vid förändring

När teknik förändras så snabbt som den gör nu, gäller det att vara framtidsvänlig. Det är faktiskt så att ingen kan säga vad nästa års stora nyhet blir, på vare sig mjuk- eller hårdvarufronten. Så att som konsultbyrå lova att man är framtidssäker är ett tecken på att man inte hänger med.

Skillnaden är att medvetet bygga för det okända istället för att lova att det man gör kommer bli standard. På 24HR har vi lång vana av att arbeta i det här klimatet och vi har flera lyckade exempel på det.

Långt bak i tiden, då Nokia N95 var den vassaste telefonen av dem alla, byggde vi vår första responsiva sida åt barnklädesföretaget Katvig. På den tiden var det ingen som använde ordet responsiv och anledningen att vi byggde så var för att vi kunde. Kunden blev nöjd när det visade sig att sidan fungerade utmärkt i webbläsaren Opera på Nintendo Wii.

Flera år senare kom resten av webben ikapp och vi fick det hedersamma uppdraget att bygga Resurs Banks nya webbsida, helt responsiv, med WordPress som publiceringsverktyg.

Ett exempel på att vi är framtidsvänliga genom t ex affärsmässiga strategiska råd, är när vi avrådde en kund från att använda Flash till sitt grafiska användargränssnitt och istället övergå till en en HTML5-lösning. Det i sin tur blev en bidragande faktor till företagets internationella framgång.