STARTOM OSSLEDIGA JOBBPROJEKTAKTUELLTKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

Vad är en agil organisation?

2022-01-13 - Nelly Simonjan

Att arbeta agilt är något som många företag idag gärna stoltserar med. Men vad innebär det egentligen, och vilka arbetsroller ingår i en agil organisation? 

Ordet agil kommer från början från engelskans agile och betyder just lättrörlig, vilket ofta anses vara en effektiv metod att utföra projekt på just för att man delar upp arbetet i mindre delar och kan stämma av utvecklingen och resultatet efterhand, vilket resulterar till mindre misstag längs med vägens gång. 

När man pratar om agilt arbetssätt får man ofta höra olika roller nämnas såsom scrum master, projektledare, produktägare och agil coach. Men vad är egentligen skillnaden, vad gör varje roll i företaget?

Om du hade frågat mig för två år sedan så hade jag svarat att samtliga är projektledare, men så enkelt är det inte. Varje roll har olika beskrivning och används mestadels på stora företag. På mindre företag jobbar projektledaren bredare istället.

Vilka roller finns inom det agila arbetssättet?

Scrum master

En scrum master leder ett så kallat “scrum team”* och tillgodoser medlemmar i teamet med all information och underlag som de kan tänkas behöva. Arbetar du som scrum master så är din primära uppgift att vägleda ditt team till lyckade resultat.

Vad är Scrum?

Produktägare

Produktägaren brukar vara den som äger backloggen och adderar uppgifter efter hand. Dessa fördelar scrum mastern i sin tur ut mellan utvecklarna. Ofta har produktägaren, scrum mastern och utvecklaren ett inledande planeringsmöte där alla uppgifter fördelas, vilket kan ta upp till två dagar.

Utvecklare

Utvecklare arbetar med att ta fram och utveckla produkten som kunden har beställt.

Projektledare

I vissa projekt finns det enbart en projektledare istället för scrum master. Projektledarens högsta prioritet är att finnas till hands och vägleda utvecklarna. Oavsett vilka hinder som dyker upp under projektets gång så är det projektledarens huvudvärk. Allt för att utvecklaren ska kunna fokusera på att producera så effektivt som möjligt.
Vilka tre fokusområden har en projektledare?

  • tid, att projektet avslutas på utsatt tid.
  • kvalitet, att projektet uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas.
  • ekonomi, att projektet håller budget.

Agil coach

Agil coach är personen som hjälper sina medarbetare genom att finnas där och prata när de behöver det. Kanske behöver de hjälp med någon utbildning? Eller vill bara prata om att de har haft en jobbigt dag.

Agila cochen jobbar inte i ett team, han/hon jobbar för att lyfta hela organisationen, ser till så saker händer, motiverar och ser till att folk mår bra.

Källor:

Citerus.se

projektledning.se

holifant.se