STARTOM OSSLEDIGA JOBBPROJEKTAKTUELLTKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

De olika rollerna i en agil organisation

2022-01-13 - Nelly Simonjan

När man pratar om agilt arbetssätt får man ofta höra olika roller som scrum master, projektledare, produktägare och agil coach.

Men vad är det för någonting? Och vad gör varje roll i företaget?
Om du hade frågat mig för två år sedan vad det var för skillnad mellan produktägare, scrum master och projektledare så skulle jag svarat “alla är projektledare”, men så enkelt är det inte. Varje roll har olika beskrivning, dessa roller används mest på stora företag och inte så mycket i små företag. På små företag bakas alla in i projektledarrollen, som får jobba med alltihop.

Jag kommer gå igenom varje roll och förklara vad de är.

Scrum master

Scrum master är en person som jobbar med sitt scrum team*, ser till att teamet har all information de behöver, organiserar alla möten, ser till att utvecklarna har allt som de behöver. De jobbar med teamet och allt runt omkring, så teamet kan lyckas.

Vad är Scrum?

Produktägare

Produktägaren brukar vara den som äger backloggen, och lägger in de nya korten som scrum mastern delar upp på utvecklarna.

Produktägaren brukar vara kunden (om projektet inte är internt) som bestämmer alla kort som sedan delas ut per sprint och utvecklare. 

I vanliga fall så brukar produkttägaren, scrum mastern och utvecklaren ha planeringsmöte där de delar ut alla kort, detta kan ta upp till två dagar. Men det är inte alla företag som gör så och det är inte alla kunder som har tid med planeringsmöte.

Utvecklare

Utvecklarna är de som utvecklar produkten. Utan dem så finns det ingen produkt att leverera till kunden.

Projektledare

I vissa projekt finns det vara projektledare istället för scrum master. Projektledarens första prioritet är att se till att utvecklarna har det bra och leda dem. De ska finnas där som en städare och städa undan alla svårigheter så utvecklarna kan fokusera på att utveckla utan några extra bekymmer.

De prioriteringar som en projektledare har är: tid, kvalitet och ekonomi. Att se till att projektet blir klart i tid med rätt ekonomi och med bra kvalitet.

Projektledaren är kontaktpersonen mellan utvecklaren och kunden.

Agil coach

Agil coach är personen som hjälper sina medarbetare genom att finnas där och prata när de behöver det. Kanske behöver de hjälp med någon utbildning? Eller vill bara prata om att de har haft en jobbigt dag.

Agila cochen jobbar inte i ett team, han/hon jobbar för att lyfta hela organisationen, ser till så saker händer, motiverar och ser till att folk mår bra.

Källor:

Citerus.se

projektledning.se

holifant.se