STARTOM OSSLEDIGA JOBBPROJEKTAKTUELLTKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

Mark har hittat lösningen på Facebooks problem

2021-09-19

Facebook har egentligen bara ett problem, hela ledningen är genomrutten.

Det kommer förmodligen fortsätta vara ett faktum så länge Herr Zuckerberg är vid liv, men symptomen kan han göra något åt.

Allt detta kom Herr Zuckerberg på ett sätt att sminka över: pivot till end to end encryption!

Genom att bygga om facebooks fyra ansikten (Newsfeed, Messenger, Instagram och WhatsApp) så att de alla kör på samma plattform blir det plötsligt svårare att bryta upp företaget.

Genom att styra konversationer mot slutna krypterade grupper kan facebook inte längre moderera innehållet.

Visst, missinformationen och dess skadeverkningar kommer vara kvar. Men Facebook kan slå ut med händerna och säga “Vad kan vi göra? Vi kan inte snoka i vad folk skriver!”

Facebooks kärnverksamhet, läs mer, är ohotad. Det räcker att de vet var, med vem och när du konverserar för att de skall kunna sälja riktad reklam. Lägg därtill all information de köper från andra tjänster och register och du behöver egentligen aldrig skriva någonting mer vad Facebook anbelangar.

Fördjupa dig: