Nord­väster­sjökust­artilleri­flyg­spanings­simu­lator­anlägg­nings­mate­riel­under­hålls­upp­följ­ningssystem­disku­ssions­inläggs­för­be­re­delse­arbeten

2023-03-08 - Kristoffer Fredriksson

Enligt Guiness rekordbok är titeln på denna bloggposten Sveriges längsta ord. Men detta är inte en post om det svenska språket, även om vi har en del bloggposter på just det temat. Till exempel om huruvida digitalbyrå skall avstavas eller inte*. 

Nej, denna posten är till för att bevisa fördelarna med att ha full kontroll på var ord radbryter. Dra lite i ditt browserfönster på en desktop och se hur fint vi hanterar även denna, onekligen krångliga, rubrik här på 24HR.se

*Självklart skall det inte det.