STARTPROJEKTOM OSSAKTUELLTKONTAKT
FRAMKANTEN AV WEBBENHEADLESS CMSPROGRESSIVE WEB APPS

Vad gör en Innova­tionsledare?

2018-12-10 -

Lärdomar från en intensivkurs i innovationsledarskap.

Innovate or die! – sägs det. Så då är väl en innovationsledare en livräddare? Fullt så dramatiskt behöver det kanske inte vara, men orsaken till rollens ökande popularitet går förmodligen att koppla till allt prat om disruption. Ingen vill bli WiMAX, som var ett återkommande exempel under kursens två dagar.

En innovationsledare har mer gemensamt med en Projektledare än med en galen uppfinnare.

Det handlar i mångt och mycket om att skapa utrymme för kreativa chansningar samt att se till så att resultatet (även ett nedlagt projekt innehåller viktiga lärdomar) dokumenteras och insikter sprids. Dokumentation, administration och en hel del diplomati med andra ord.

Det gör ont när knoppar brister

Alla vill ha förändring, ingen vill förändras. Innovation är, åtminstone till en början, effektivitetens motpol. Väl inarbetade rutiner måste brytas, nya verktyg och metoder måste läras in och utvärderas. Allt man trodde sig veta ställs på ända.

Jag känner igen detta från de tre första åren vi försökte sälja in responsiva webbsidor. Det fanns motstånd och skepsis i alla led, det tog längre tid att utveckla, det blev dyrare, det blev svårare att formge, osäkerheten ökade, det blev omöjligt att testa på alla de enheter som nu fick tillgång till en anpassad vy, och vem i hela friden ville surfa på en mobiltelefon?

Idag är responsiva sidor inget innovativt. Nu är det headless web/cms som håller på att mogna, efter att ha mött exakt samma motstånd som responsiv webb mötte. “Nästa” grej är att bygga PWA istället för vaniljapp. Eller att kanske helt slopa det grafiska gränssnittet och gå direkt till röstassistent, som en av deltagarna på kursen sa.

Som teknikbyrå med webbfokus är vi på 24HR tvungna att slå undan benen på oss själva med jämna mellanrum. Innovate or die... jo tack, jag har sett hur det går för de som tycker att deras nuvarande erbjudande borde hålla för evigt och vägrat att förändra sig.

En strukturerad process befriar hjärnkapacitet

Jag vågade inte säga det till kursledaren så det var skönt att han tog upp det själv: ISO standardiserad innovationsledning känns spontant som en oxymoron.

En Innovationsledares uppgift är att:

  • Bereda rum för innovation.
  • Frigöra tid och pengar till det.
  • Skapa en acceptans kring att även ett misslyckande är ett resultat.
  • Skapa processer som samlar in och definierar problem samt möjliga lösningar på dem.

... bland annat.
Precis som med användargränssnitt är det viktigt att inte slösa bort hjärncykler på annat än huvuduppgiften. En tydlig process med gediget stöd från engagerade personer kan tveklöst underlätta för organisationer som vill ta vara på sina medarbetares idéer.