STARTOM OSSKARRIÄRBLOGGKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

Just nu är det vecka:

40

Vilket vecko­nummer är det?

Varför är det så svårt att få reda på vilket veckonummer det är?

Om detta funkar som jag önskar, så kommer det i framtiden gå att ställa frågan Vilket veckonummer är det? för att sedan få svaret uppläst för sig.

Bakgrund till denna post

Efter att ha spenderat cirka 3 minuter med att få min röstassistent att svara på den synnerligen rättframma frågan "Vilket veckonummer är det idag?" i alla dess tänkbara varianter (Vilken vecka är det nu? Vad har denna veckan för nummer? och så vidare) så tappade jag tålamodet och bad en kollega att ta fram en ny modul till vår webbplats.

Modulens enda uppgift är att visa det aktuella veckonumret. Min förhoppning är, naturligtvis, att det skall visa sig att Featured Snippets stödjer dynamiskt innehåll, jag är dock skeptisk.