Bubblan 2.0 #005 - CaD

Camilo går på djupet om CaD—det fiffigaste sättet att jobba med ett CMS någonsin. Efter att ha lyssnat på detta kommer du veta allt om hur man hanterar de konflikter som kan uppstå mellan CMS och front-end.

Show Notes