Bubblan 2.0 #007 - Konferenser

Kristoffer och Camilo pratar om konferenser. Varför skall man gå på konferenser? Vad kan man förvänta sig, vad gillar vi och vad är vi dåliga på?

Saker vi nämner i programmet: