Bubblan 2.0 Episod 002- Att växa med webben

Kristoffer och Camilo pratar om hur webben utvecklats och vi med den. Att ständigt behöva återuppfinna sig själv och risken med att fastna i gamla tankebanor.

Lyssna här


Frågor, feedback eller glada tillrop? podden@24hr.se