Dynamiska formulär

Detta är ett bra exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder att effektivisera sina processer.

Varje år ordnar Mercedes-Benz ett flertal kundevent, provkörningsevent, tävlingar, demoevent etc. Gemensamt för dem är att de behöver ett anmälningsformulär på webbplatsen och att dessa formulär är i stort sett likadana ... men inte riktigt.

Dessa små skillnader ledde till att många formulär behövde handjagas i koden, vilket i sin tur gjorde att det blev både dyrt och tidskrävande. Vi byggde en textbaserad formulärskapare där nya formulär togs fram med MarkDown-liknande syntax. Det innebar att formulär kunde skräddarsys direkt i CMSet.

Men den stora vinsten var att vi var tvungna att knyta ihop formulär skapade i WordPress med Mercedes CRM på huvudkontoret i Tyskland. Leads som tidigare samlats in på veckobasis via mail kom nu in i realtid.