STARTOM OSSKARRIÄRBLOGGKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

Dynamiska formulär

Detta är ett bra exempel på hur vi kan hjälpa våra kunder att effektivisera sina processer.

Varje år ordnar Mercedes-Benz ett flertal kundevent, provkörningsevent, tävlingar, demoevent etc. Gemensamt för dem är att de behöver ett anmälningsformulär på webbplatsen och att dessa formulär är i stort sett likadana ... men inte riktigt.

Dessa små skillnader ledde till att många formulär behövde handjagas i koden, vilket i sin tur gjorde att det blev både dyrt och tidskrävande. Vi byggde en textbaserad formulärskapare där nya formulär togs fram med MarkDown-liknande syntax. Det innebar att formulär kunde skräddarsys direkt i CMSet.

Men den stora vinsten var att vi var tvungna att knyta ihop formulär skapade i WordPress med Mercedes CRM på huvudkontoret i Tyskland. Leads som tidigare samlats in på veckobasis via mail kom nu in i realtid.