STARTOM OSSLEDIGA JOBBPROJEKTAKTUELLTKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

UX/UI med Mobill

Mobill utvecklar ett flertal smarta tjänster knutna till mobila betalningar, oavsett plattform.
24HR har hjälpt till med UX och ID för två av deras tjänster; Min Stad som är en digital annonstjänst med lokalt fokus, samt deras parkeringsapp som bl.a. gör det möjligt för folk att fylla på med tid även om de är långt ifrån sin bil.