Digital strategi för Öresundskraft

Öresundskraft är ett av Sveriges ledande kommunala kraftbolag. De ligger långt fram i sitt arbete med miljö och hållbarhet men tyvärr så laggar deras digitala kundgränssnitt efter och det var där 24HR kom in.

Guider till insikt
Vi agerade bollplank för deras kundgränssnittsgrupp och höll en serie workshops med alla berörda parter; kundtjänst, IT, marknad etc. Det mynnade ut i ett strategidokument som kommer ligga som grund för deras fortsatta arbete med ombyggnaden av det digitala kundgränssnittet.

Konkreta nästa steg
Leveransen är bara det första steget i en pågående resa, oavsett om det är lanseringen av en ny webbplats eller överlämnandet av ett strategidokument. Därför ser vi till att alltid ha en lista med konkreta åtgärder åt våra kunder. Ibland med en road map över i vilken ordning de bör betas av.

Bevisat hållbara idéer
Ett viktigt verktyg för att testa hållbarheten av en idé som framkommit under ett strategiarbete är att ta fram ett Proof of Concept. För Öresundskraft var det viktigt att se om det var möjligt att jobba headless med deras olika system utan att bygga om allt från grunden. Det var det.

Kunskapslyft
Utöver de workshops vi höll så ordnade vi en utbildning för kundgränssnittsteamet. Där personal från olika delar av organisationen fick lära sig om både webbens historia samt det absolut senaste inom webbutveckling. Vi gjorde även en analys av deras besökarstatistik och ledde diskussioner kring de insikter vi fick.

Vi önskar dem all lycka i deras framtida arbete och ser fram emot att se hur de tankar vi lyckades fånga upp kommer att implementeras.