Facelift för Stödlinjen

Stödlinjen är en webbplats med mål att motverka de problem som spelberoende orsakar.
Vi på 24HR har varit deras teknikbyrå sedan starten. Senast hjälpte vi dem att mobilanpassa sin webbplats.

Ny profil
Under 2017 jobbade vi med att ta fram en ny grafisk profil där ny webbplatsdesign, färger, ikoner, typografi och logotyp ingick.

Förbättrad informationsarkitektur
Webbplatsen vänder sig till tre målgrupper; de som har spelproblem, anhöriga till personer som har spelproblem, samt personer som är verksamma inom spelforskning och studier. Specifika ikoner har tagits fram för att underlätta för besökaren att snabbt hitta rätt information och kontaktytan och chatten har blivit lättare att hitta.