Ny webbplats åt Tornet

Byggbolag har en intressant utmaning i sin kommunikation. Det är viktigt att komma igång så tidigt som möjligt, ingen vill bli stående med tomma lägenheter när bygget är klart. Å andra sidan så finns det oftast inte mer än en ritning långa perioder i början av projektet.

När väl folk har flyttat in i fastigheten så får webbplatsen tjäna ett helt nytt syfte. Då skall den serva de boende med viktig information om deras boende och hur de kan kontakta hyresvärdar, fastighetsskötare med mer.

En dynamisk platform

Vi byggde nya tornet.se med WordPress och en Page Builder. Det innebär att redaktörerna enkelt kan skapa sidor utifrån det material som finns tillgängligt för ett projekt i just det stadie det befinner sig. Det gör det också enklare att administrera alla de olika Bopärmar som finns för de olika fastigheterna.

Helhetslösning

Vi tog oss an hela uppdraget, med design, implementation och slutligen drift och vidareutveckling.