ADDB, Absolut Drinks database

Mycket händer med teknik på ett par år och många gånger har vi på 24HR fått chansen att ytterligare förbättra något vi utvecklat från början.

Vi jobbade under många år med The Absolut Companys webbnärvaro, under den tjusiga termen "Tech lead agency". Under den tiden byggde vi bland annat deras stora digitala initiativ i form av en site för drinkar. Efter hand insåg både vi och Absolut Vodka att det behövdes en förändring. Behoven såg annorlunda ut och tekniken som nu fanns tillgänglig öppnade nya möjligheter.

Vi ville underlätta för andra samarbetsparterns att utnyttja den data som redan fanns, t ex för kampanjer eller i andra kanaler än siten. Vi ville också förenkla det administrativa arbetet och skapa nya möjligheter utifrån besökarens perspektiv.

Tidigare hade alla drinkar existerat som produkter i en produktkatalog tillhörande CMS:et. Nu lyfte vi istället ur all drinkdata och separerade det från siten. Över 4000 drinkar blev nu tillgängliga och kunde användas på helt nya sätt, i fler kanaler (inte bara digitala) och av alla marknader.

ADDB har sedan dess flitigt använts för både iPhone och Android-appar och kampanjwebbar för många olika marknader.

  • Smart hantering av stora mängder data
  • Ökad tillgänglighet
  • Marknadsanpassat