Alfa Laval Virtual Showroom

Utveckling av webbplats för att på ett lekfullt och säljande sätt visa upp ett urval av Alfa Lavals produkter.

Utmaningen var:

Att göra en rolig presentation med 3D-renderade produkter där all innehållsuppdatering görs via Alfa Lavals Sharepoint-lösning. Showroomet uppdateras löpande med 6-8 nya produkter årligen. Designmässigt känns lösningen igen från Alfa Lavals gamla showroom. Det ska också vara möjligt att köra offline. Lokala versioner producerades för ca 40 marknader (och 30 olika språk) som även kan uppdateras lokalt. Det fanns en önskan om att återanvända material som redan fanns framtaget och innehållet och produktansvaret fanns utspritt på olika Alfa Laval-bolag runt om i världen.

Uppdraget var ett helhetsåtagande med allt från koncept och design till teknik och genomförande, vilket krävde en del nytänkande i användningen av nya tekniker, främst HTML 5. Projektet innefattade egenutvecklad back-end med integration till Sharepoint.

  • Rik interaktion utan plug-in beroenden
  • Multimarknadsstöd
  • Offline läge