API för Sverige

På uppdrag av Svenska Institutet har vi byggt ett API och centraliserad lagring av information som är tänkt att användas för ett flertal webbsiter och andra applikationer.

Syftet var att Svenska Institutet och andra organisationer inom NSU (Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet) skulle kunna återanvända samma information i flera kanaler och där varje organisation själv kan bidra med information som andra sedan kan ta del av och använda.

Vi har försäkrat oss om att den som bidrar med information "äger" sin egen del, och det är endast de som sedan kan editera eller ta bort denna information. Dessa rättigheter sker med hjälp av nycklar. Det är alltså inga klassiska behörighetsinställningar, eftersom det skulle innebära väldigt mycket administration och inte heller gå väl ihop med hur dynamisk databasen är.

  • API
  • Node JS
  • Flexibelt
24hr.se