API styrning av Philips Hue lampor

Några av oss på 24HR flyttade in i ett rum utan något på väggarna. För att motverka den spartanska miljön köpte vi in ett kit med Philips HUE lampor. Istället för att bara styra dem med den (ganska meckiga) tillhörande appen så hackade vi ihop ett webbinterface.

Så nu kan rummets färger styras av allt från antalet besökare på vår webbplats till CO2 halten i vår kontorsluft.

  • Outside the box
  • Open source mjukvara i botten
  • Obegränsade möjligheter