Identitet och digital närvaro för Relay

Nyckelpersoner från Assemblin, tidigare Skanska Installation, står bakom det nystartade Relay. Ett bolag som ska verka inom installationer för el, tele och säkerhet inom kommersiella fastigheter (t ex köpcentrum, hotell, kontor), sjukhus samt skolor. Grundarna har sedan tidigare varit med i projekt som t ex Nya Karolinska Sjukhuset, ÅF och Skanskas huvudkontor.

24HR fick det ärofyllda uppdraget att ta fram bolagets namn, skapa en grafisk identitet samt en webbsida.

Identiteten bygger på idén om aktivering. En relä är den komponent i en elektrisk krets som tillåter att cirkeln sluts och blir strömförande. På samma sätt sluter Relay cirkeln i ett bygge och ger liv till byggnader som tidigare varit inaktiva. Logotypen speglar detta genom att låta r:et påminna om symbolen för en relä i ett elektriskt diagram.

Den digitala närvaron är inledningsvis en funktionell site som visar på bolagets vision och ambitioner men med ett grafiskt grepp som matchar namnets innebörd.

  • Namnprocess
  • Grafisk identitet och logotyp
  • Wordpress