Landningssidor till Alfa Lavals produktkatalog

Ett företag med så många olika produkter som Alfa Laval har stort behov av att kunna presentera dem. 24HR tog fram landningssidor till en produktkatalog. Vi höll workshops för att fånga upp behoven och tog fram design med hjälp av trådskisser och moodboards.

Slutresultatet implementerades i PIM-systemet Hybris där 24HR gjorde front-end delarna.

  • Design av flexibel informationsvisning
  • Samarbete med IT-avdelning och konsulter
  • Implementation i PIM-systemet Hybris