Lojalitetsprogram för Toyota Sweden

Hur kan ett lojalitetsprogram för sällanköpsvaror egentligen se ut? Vi fick möjligheten att svara på det, genom ett uppdrag från Toyota Sweden.

24HR fick äran att arbeta med koncept, design och teknisk utveckling av den nya kundportalen Min Toyota. Syftet var att skapa en långsiktig relation till kunderna och stärka närvaron under bilägandets hela livscykel.

Vi ville vara minimalt krångliga gentemot bilägarna, och visa information som verkligen var relevant. För att kunna göra detta byggde vi en vass lösning som synkroniserade information med Toyotas fordonsregister och hämtade annan relevant data från bland annat fabrikssystem, CRM-system och serviceregister. Som grädde på moset byggde vi en single sign on-lösning mot Toyotas europeiska system, så att alla medlemmar kunde använda samma online-tjänster som övriga länder.

Sedan lanseringen har kundportalen vidareutvecklats i stadig takt. Bland annat har onlinebokning för service och karttjänster för navigationssystem tillkommit.

  • Lojalitet
  • Rätt information vid rätt tidpunkt
  • All bilfakta på en plats