Modernisering av IFN

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, hade sedan tidigare en relativt omodern site. Vi på 24HR fick i uppdag att bygga om denna i en mer modern outfit.

Luddigt förklarat var syftet att modernisera webbplatsen. Detta utmynnade i konkreta åtgärder som att ta fram ny design, tillgängliggöra siten mobilt, se över informationsstruktur och förbättra site-söket.

Vi skapade en konsekvent och mer överskådlig design med landningssidor för varje kategori. Siten byggdes responsiv för att informationstunga sidor skulle bli mer lättlästa i mobilen och för att enklare kunna navigera. Söket förfinades med en tydligare presentation, kategorifiltrering och viss viktning av rubrik vs brödtext.

  • Responsiv
  • Tydlig informationsstruktur
  • Vass sökmotor