Ny site för Promote

Promote International är ett företag som erbjuder en webbaserad plattform med syfte att utveckla och underlätta utbildning inom B2B.

Under våren 2017 har vi hjälpt Promote att byta plattform till Wordpress. I samband med detta gjordes en redesign av siten och 24HR stod för implementation och webbutveckling (html/CSS). Fokuset låg på användarbarhet för administratörerna hos Promote.

Siten använder sig av Visual Composer där 24HR utvecklade egna skräddarsydda komponenter som följde framtagna wireframes och interaktionsdesign.

Under hela projektet har vi tillämpat agila metoder. Vi har jobbat nära tillsammans med Promotes Art Director och projektledare.

Bland annat så genomförde vi ”daily stand ups” och gjorde sprintplanering enligt SCRUM. En av 24HRs utvecklare ansvarade för SCRUM-masterrollen. Andra faktorer som underlättade kommunikationen var ett gemensamt Slack-konto tillsammans med kunden där de dagliga avstämningarna skedde på ett effektivt sätt. Vi arbetade efter en gemensam backlog där vi varje dag stämde av status och gjorde prioriteringar tillsammans.

Siten hostas av Avidity, ett företag som har kontor i Brasilien och även där hade vi ett nära samarbete med deras tekniker i form av löpande avstämningar via Skype. Tidsskillnaden var en utmaning men detta fortlöpte smidigt ändå.

Framöver kommer 24HR att bistå Promote med maintenance och vidareutveckling.

  • Visual Composer
  • SCRUM
  • Wordpress