Webbplats och e-handel för NCS

NCS står för Natural Color System och är ett internationellt färgbeteckningssystem för att specificera, kommunicera och kontrollera färg inom arkitektur, design, tillverkning, utbildning mm. NCS är svensk standard för färgbeteckningar. NCS Colour finns idag representerat i 80 länder, med huvudkontor i Stockholm. Under varumärket CAPQ stöttar NCS även tillverkningsindustrin med expertis inom ”Colour Management”.

Vi på 24HR har under 2016 hjälpt NCS och CapQ att utveckla sin digitala närvaro med en ny webbplats och e-handelslösning där verksamhetens mål- och inriktning speglas.

Under detta arbete levererade vi bland annat strategi gällande hur NCS skulle ta ett kommunikativt grepp gentemot sina olika målgrupper, wireframes, design samt teknisk arkitektur och implementation.

Webbplatsen innehåller en e-handelslösning som är integrerad med affärssystemet Agresso. Det finns fyra olika språkversioner att välja mellan (svenska, tyska, engelska och kinesiska).

Arbetet fortsätter med vidareutveckling under 2017.

  • Koncept och design
  • E-handel
  • Integration med affärssystemet Agresso
  • Flera språkversioner