Photo credit:

Ta screenshot på HELA sidan

En förbluffande enkel lösning på problemet med att ta en skärmdump på hela sidan. Allt du behöver är Chrome och denna posten.

Webbplatser har en tendens att vara högre än en enda skärm. Det gör att den som vill ta en screenshot på hela webbplatsen antingen fått förlitasig på diverse webbtjänster, plug-ins eller (den lösning jag ofta tagit till) copy pasta delar av sidan in i Photoshop för att sedan bygga upp en skärmdump bit för bit.

Allt det är passé tack vare en inbyggd feature i Chrome.

Så här tar du en skärmdump på hela webbsidan

  1. Gå in på webbplatsen med Chrome

PC

  1. Högerklicka och välj "Inspektera" i menyn eller tryck på Ctrl + Shift + I
  2. Tryck på Shift + Ctrl + P för att öppna Chromes Command Menu
  3. Skriv "Capture" i fönstret som dyker upp och välj Capture full size screenshot i menyn.

Mac

  1. Högerklicka och välj "Inspektera" i menyn eller tryck på Tryck Opt + Cmd + I
  2. Tryck på Shift + cmd + P på Mac för att öppna Chromes Command Menu
  3. Skriv "Capture" i fönstret som dyker upp och välj Capture full size screenshot i menyn.

Hepp! Du kommer att tillfrågas om var du vill spara den resulterande PNG-filen och sen är det bara att luta sig tillbaka. Så här skall det se ut när du tar screenshot på hela sidan