The Fast and the W3C - Bubblan 2.0 #014

Webben utvecklas i en rasande takt och vi med den. Finns det något alternativ? Går det att slå av på tempot och ge utvecklare en chans att komma ikapp? Under programmets gång lyckas Camilo återuppfinna W3C och Kristoffer avslöjar att han inte är helt insatt i vad RAIL är för något.