Webbyrå med extra allt

24HR Malmö är en webbyrå i Malmö med extra allt. Vi hjälper dig med allt en webbyrå kan erbjuda, och mer. Vill du ha en ny webbsida, hjälp med seo, webbdesign eller webbredaktörer? Med oss kan du känna dig trygg. På vårt kontor i centrala Malmö finns all kompetens som behövs för ett digitalt projekt.

24HR är en välrenommerad webbyrå med en lång historia inom branschen. Vi är stolta över vår väldokumenterade innovationsförmåga som hjälpt våra kunder att skapa användarvänliga och affärsdrivande webbsidor under snart tre decennier.

Vi på 24HR är tack vare erfaren och kompetent personal redo att leverera den högsta kvaliteten på digitala lösningar. Vi har de nödvändiga resurserna och kunskapen, för att med högsta möjliga standard och så kostnadseffektivt som möjligt kunna genomföra ditt webbutvecklingsprojekt. Från första idé till färdig lösning och vidare.

Vi har en djup förståelse för vikten av ett nära samarbete med våra kunder så att var och ens unika behov tillgodoses. Det är därför vi inte har låst oss vid en specifik teknisk plattform och det är därför vi har jobbat agilt* i över ett decennium.

Våra seniora projektledare har mångårig erfarenhet av att leda framgångsrika agila projekt, och har stor teknisk kännedom för att kunna hjälpa dig som kund att lyckas i det föränderliga digitala landskapet.

Men inte nog med det.

Eftersom vi är en Digitalbyrå, och inte bara en Webbyrå eller Digital kommunikationsbyrå, så kan vi hjälpa dig med mer än bara en ny webbplats, digital kampanj eller webbredaktörsarbete. Dessa saker utgör förvisso grunden för vårt arbete, men allt fler av våra kunder har under det senaste decenniet velat ha vår hjälp att få ett tekniskt övertag över sina konkurrenter. Vi bygger skräddarsydda system, håller workshops i digital strategi eller sökmotoroptimering. Vi kopplar samman våra kunders befintliga system så att lagersaldo, kundinformation med mera kan komma till användning inom hela företaget.

24HR är med andra ord en webbyrå med extra allt.

Mitt i Malmö och världen.

Vårt kontor ligger vid Gustav Adolfs Torg, mitt i Malmö, men våra kunder har sina kontor över hela världen. Under 2022 hjälpte vi till exempel Orkla att lansera över 100 unika webbplatser för deras olika varumärken runt om i norden. Medicinteknik företaget Atos är mitt uppe i en nylansering med lokala webbplatser på sjutton olika språk. Och det är bara två av de kunder vi får lov att tala om.

Vi erbjuder

Digital Strategi - En plan för att använda digitala kanaler och tekniker för att nå affärsmål och maximera nyttan av teknikinvesteringar.

Design & UX - att skapa interaktiva lösningar kräver helt andra discipliner än att skapa för print eller linjär media som ljud eller video. Att skapa för webb kräver ytterligare en uppsättning kunskaper som bara ett fåtal besitter. Vi har gjort det i över två decennier.

Digital Kommunikation och SEO - Användning av digitala kanaler som e-post, sociala medier och sökmotoroptimering för att nå och engagera målgrupper och öka sökbarheten som genererar leads och merförsäljning.

Utveckling - Skapandet av en digital lösning, inklusive design, programvara, teknik och integrationer, för att möta affärsbehov.

Hosting och Vidareutveckling - Driften och underhållet av en digital lösning, inklusive uppdateringar, säkerhet och prestandaförbättringar, för att säkerställa en optimal användarupplevelse.

Varje projekt är unikt

Alla våra kunder är unika, och deras olika projekt är i sin tur olika varandra. Men lite grovt följer de samma process:

Inledande möte: Vi börjar med ett möte för att förstå kundens affärsbehov och mål för projektet. Vi diskuterar också kundens förväntningar och begränsningar.

Projektplanering: Vi använder agila metoder för att planera projektet och skapa en backlog med krav och uppgifter. Vi involverar också kunden i planeringsprocessen för att säkerställa att alla aspekter är förstådda och prioriterade.

Regelbundna möten: Vi håller regelbundna möten med kunden för att diskutera projektets framsteg och uppdatera dem om några förändringar.

Iterativ utveckling: Vi arbetar med en iterativ tillvägagångssätt för att säkerställa att projektet fortskrider enligt planen och att kunden är nöjd med resultatet.

Demos: Vi presenterar regelbundna demos för kunden för att visa projektets framsteg och få feedback.

Lansering: Vid lansering försäkrar vi oss om att projektet uppfyller alla relevanta SEO-krav, och att säkerhet för både användarnas data och projektets integritet. Slutligen kommer lanseringen innebära en övergång från den interna testfasen till en "live-miljö”, där projektet kommer vara tillgängligt för allmänheten.

Utbildningar: På 24HR strävar vi efter att säkerställa att våra kunder har all den information och kunskap de behöver för att använda sina nya system på ett effektivt och produktivt sätt. Därför erbjuder vi utbildning skräddarsydda utbildningar efter att projektet är färdigt.

Genom att använda agila metoder och säkerställa en regelbunden kommunikation och samarbete med kunden, försäkrar vi oss om att projektet genomförs på ett effektivt sätt och att kunden är nöjd med resultatet.

*Att jobba agilt innebär att ett projekt kan anpassas under i stort sett hela projektets gång, istället för att allt skrivs i sten innan första raden kod skrivits. Fördelen blir att förändrade omständigheter och de nya insikter som alltid uppstår under ett projekt kan bli en del av slutresultatet, istället för att som de stora it-konsulterna jobbar hamna längst ner i en kö med uppdateringar till efter lansering. Som kund får du även löpande insikter och större delaktighet. Här kan du läsa mer om att jobba agilt.