STARTOM OSSLEDIGA JOBBPROJEKTAKTUELLTKONTAKTIN ENGLISH
KARRIÄRVAD ÄR EN PAGE BUILDER?HEADLESS CMSPET PROJECTS

Hur viktig är kultur för ditt företag?

Hur ofta tänker företag på vilken kultur de har? Eller har de ens någon kultur? 
Om man frågar vilken anställd som helst på företaget “Vad har ni för kultur?” eller “Vilka värdeord använder ni?”, tror ni att de kommer kunna svara?

 • Om JA, bra - då har ni en kultur som medarbetarna ser och känner
 • Men om svaret är NEJ - då är det mindre bra, då vet inte dina medarbetare vad som är okej och vad som är mindre okej, eller vilken kultur ni har.

Det är kultur som gör att man trivs på jobbet och vill vara en del av företaget, det är kultur som gör att andra utanför ditt företag vill jobba mer er.

Ett av de bästa verktygen som man kan använda sig av är Okej-listan, då blir kultur tydlig för alla dina kollegor.

Vad är en OKEJ-lista?

För ett företag att skapa en bra kultur kan man använda sig av en OKEJ-lista. Vad är då en OKEJ-lista? Författaren Linus Jonkman som har skrivit boken “Glöd eller Levebröd” menar att man ska hitta meningen med jobbet.

Några exempel på saker som kan vara med i en OKEJ-lista:

 • Vad som är okej att medarbetarna har på sig på jobbat
 • Att man ska vara sig själv.
 • Ta barnen till jobbet
 • Ha kul på jobbet
 • Okej att ha högt i tak

Punkterna som ska tas fram ska vara demokratisk framröstade genom en internkonferens där medarbetarna tar fram punkterna tillsammans. När man vet vilka saker som är Okej, så känner man sig mer bekväm, vilket leder till att man tar med en större del av sig själv till jobbet. Linus Jonkman menar på att ingen vill jobba med “vanliga” personer, utan man ska visa sitt sanna jag, det är roligare att vara i en miljö med äkta, fantastiska människor.

Under tiden som Linus jobbade på Prisjakt så skrev han och hans kollega Hanna ihop en handbok om deras kultur. Denna kulturbok gjorde att inte bara att folk internt förstod hur deras kultur såg ut, utan till och med folk externt kunde se det, och ville börja jobba hos dem på grund av vilken bra kultur prisjakt hade. En av de andra sakerna som Linus tar upp är Ikigai. Ordet Ikigai är på japanska och betyder meningen att existera.

För att hitta din Ikigai så måste du ha en roll med dessa punkter:

 • Något du älskar
 • Något du kan få betalt för
 • Något världen behöver
 • Något du är bra på

Det är någonting som kan lyfta oss, samtidigt som det utmanar oss att växa. Det handlar inte bara om att ha en fantastisk kultur, om du inte trivs med dina arbetsuppgifter eller att ha en fantastik roll i ett företag som har en dålig kultur. Båda delar är viktiga.

Jag rekommenderar starkt att läsa Linus Jonkmans bok för att få mer inspiration för hur man ska jobba med företagskulturen.
Du kan hitta boken och läsa den här>>
Eller varför inte lyssna på den istället här>>

Källa: Linus Jonkman, “Bröd eller Levebröd”