Vad är Social Media... egentligen?

2021-02-19 - Kristoffer Fredriksson

I slutet av 90-talet började jag på en skola med det glasklara namnet Hyper Island School of Web Media Design.

Vad Web Media var behövde aldrig förklaras närmare (typ internet), och så har det förblivit. Wikipedia, i sig ett bra exempel på Web Media, har en definition som stannar vid att New Media är digitalt och distribueras digitalt, och även om det är både sant och en viktig del av vad New Media är, så tycker jag att något som är så pass inflytelserikt förtjänar att utforskas närmare.

– Hallå, skulle inte detta handla om Social Media?

– Sant, men social media är ett subset av New Media. Utan New Media, inget Social Media, medan det finns gott om New… nej, New Media är inte ett bra namn. Jag tänker kalla det Web Media från och med nu. Under Web Media ligger Wikipedia, IMDb, WeChat, Slack, Twitter, TikTok, aftonbladet.se och allt annat som skickas via http(s).

Var var jag… jo:

Den långa räckan skandaler som sprungit ur Web Media och dess tillämpningar de senaste åren har fått mig att tänka att det kanske borde vara en bra idé att konkretisera lite. Jag får känslan av att folk avfärdar Web Media, som fenomen, lite för lättvindigt.

Vid flera tillfällen har jag sett argument i stil med: “Web Media är som en hammare, du kan använda det till att slå in en spik, eller slå in en bilruta för att sno bilen. Verktyget är neutralt, människan står för vad som sker.”

Som så många andra argument nuförtiden är det bedrägligt självklart, och direkt skadligt på en och samma gång.

För det första

Jag anser inte att verktyg är neutrala över huvud taget. Ett neutralt verktyg hade varit ett värdelöst verktyg. Anledningen till att vi använder verktyg är att de ger oss en förmåga vi saknar utan verktyget. En hammare som inte kan slå in en spik är poänglös. Visst finns det en och annan människa som slår in spik med händerna men det är ett spektakel just för att det är omöjligt för de flesta (och opraktiskt för alla som jobbar med att slå in spik).

Hammaren är en icke-hand. Den förmedlar ingen smärta, men en väldig massa rörelseenergi. Den går inte sönder även om man slår med full kraft mot något mycket hårt.

Jämför det med en ballongvisp, den går inte heller sönder så lätt, den förmedlar rörelseenergi men inte smärta. Likväl är det ingen snickare som använder den för att slå in spik, lika lite som en kock hade tagit en hammare för att vispa äggvita.

Våra verktyg är bra på det de skapades för att göra. Sen kan de ha sekundära användningsområden utifrån sin “natur”. En hammare kan användas av en kock till att öppna kokosnötter eller krossa is, en ballongvisp går att röra om i färg eller tapetklister. Huvudfunktionen krossa, eller föra in luft i ämnen med inte allt för hög viskositet, går att överföra från en handling till en annan.

För det andra

På samma sätt som ett verktyg ger oss nya förmågor så begränsar det oss genom att det styr vad vi kan använda det till. Det är varken människan eller verktyget som utför en handling, utan en ny, tillfällig, entitet. En hammarmänniska, ballongvispmänniska, eller varför inte en Web Media människa (influencer?). De nya förmågor ett verktyg ger oss begränsas av verktyget i sig. Det är lätt att slå sönder en bilruta med en hammare, men onödigt krångligt att göra det med en ballongvisp.

“We shape our tools and thereafter our tools shape us.” som det bevingade citatet lyder. Att försöka skilja verktygen från människan, att försöka göra dem till passiva, neutrala tingestar, är att ljuga för sig själv. Det är upplysande att fundera kring varför våra verktyg finns, och vilken funktion de fyller, och det är just vad jag tycker saknas kring Web Media.

Så varför skapades Web Media? Och vad är det idag? Vad är det som skiljer Web Media från gammelmedia? Vilka nya förmågor får vi?

Det får bli en annan post.