Agila kontrakt

Eftersom den agila metoden koncentrerar sig på flexibilitet och samarbete, förutsätter det agila kontraktet att parterna har en öppen kommunikation. Parterna kommer överens om vilka funktioner och uppgifter som ska prioriteras, i stället för att arbeta utifrån en detaljerad plan.

Skrivet av
En svart skrivmaskin av den äldre typen att skriva kontrakt med

Ett agilt kontrakt skiljer sig från traditionella kontrakt genom att det fokuserar på samarbete och flexibilitet mellan kunden och leverantören, istället för att försöka specificera alla krav och detaljer i förväg. Det ska upprätta en gemensam förståelse om vad som ska levereras, och upprättas vanligtvis i form av en ramverksöverenskommelse som sätter upp de övergripande målen och principerna för projektet.

Eftersom den agila metoden koncentrerar sig på flexibilitet och samarbete, förutsätter det agila kontraktet att parterna har en öppen kommunikation. Parterna kommer överens om vilka funktioner och uppgifter som ska prioriteras, i stället för att arbeta utifrån en detaljerad plan.

Agilt istället för vattenfall med andra ord.

För att jobba med ett agilt kontrakt behöver man vanligtvis följande:

 1. En gemensam överenskommelse om ramverket för projektet.
 2. En gemensam syn på projektets mål och prioriteringar.
 3. En öppen kommunikation och samarbete mellan kund och utvecklingsteamet.
 4. En strukturerad process för att hantera ändrade förutsättningar och uppgifter som kan uppstå under projektets gång.
 5. En kontinuerlig process för att utvärdera och anpassa arbetet utifrån feedback och resultat.

Att jobba med ett agilt kontrakt kan innebära en stor omställning för både kund och utvecklingsteamet, men det ger bättre förutsättningar för den flexibilitet som modern utveckling behöver.

Traditionellt kontrakt

 • Fast omfattning; tid och kostnad
 • Krav och slutprodukt är tydligt definierade
 • Leverans i slutet
 • Förändringar är hårt kontrollerade
 • Följ avtalet strikt
 • Belöningar baserade på ansträngning istället för värde
 • Fokuserar på processer istället för vision
 • Utgår från bristande tillit mellan parterna

Agilt kontrakt

 • Flexibelt omfattning; fast tid och kostnad
 • Krav och produkt utvecklas med tiden
 • Kontinuerlig leverans under hela projektet
 • Förändringar är välkomna t.o.m i slutet
 • Samarbetar med beställaren
 • Betala för värde istället för ansträngning
 • Delar vision, inte process
 • Anta att parterna agerar i god tro

Agilt kontrakt innebär:

 • Med ett Agilt kontrakt kommer man överens att betala per sprint. Man tar helt enkelt antalet personer som kommer jobba med projektet, gångrar det med antalet timmar i en sprint och sedan gånger timpriset.
 • Sedan kommer beställaren och leverantören överens om hur många sprintar skulle det behövas utifrån beställarens kravspec.
 • Kravspecen behöver inte vara spikad till 100% eftersom styrkan med att jobba agilt är just att det ger utrymme för förändringar under projektets gång.
 • Kunden kan välja att avsluta samarbetet efter varje sprint.
 • I vissa fall kommer man även överens om en bonus ifall projektet avslutas i förväg, och en rabatt ifall det går över deadline.

Läs mer om Agila kontrakt

Olika Agila kontrakt (eng)
Agila kontrakt (eng)
10 Agila kontrakt (eng)