Agilt arbets­sätt

Ja vad är agilt? Många tror att agilt är ett arbetsverktyg som t.ex Jira eller Slack, men så är det alltså inte.

25 feb, 2022

Agilt är ett sätt att vara, själva ordet betyder lättrörlig eller smidig.
Vill du grotta ner dig ordentligt i metodiken så är det bästa sättet att läsa det Agila Manifestet

Vilka är de 4 kärn­värdena för att arbeta agilt?*

Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Med det sagt så vill man inte underminera processer och verktyg, däremot vill man sätta individer och interaktioner i första hand.

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Samma resonemang här, omfattande dokumentering är viktig, men man ska tänka på fungerande programvara i förstahand.

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Kontraktsförhandling är bra men en förutsättning är att fokusera på kundsamarbetet först.

Anpassning till förändring framför att följa en plan
Det är bra att ha en plan, men man ska även kunna anpassa sig till förändring.

Du kan även läsa om de 12 principerna som agila Manifestet följer.

Ingenting är hugget i sten, många företag skapar sin egen version av agilt arbetssätt. Alla företag är olika, precis som individerna som arbetar där är olika. Det viktigaste är att se till att personal och kunder har det bra och att tänka på individernas behov före vad som står på pappret.

Agilt handlar framförallt om känslan. Att se till att människor runt omkring dig har det bra: såsom att dina medarbetare mår bra i den miljön som de jobbar i, att dina kunder känner sig nöjda och väl omhändertagna m.m. Läs mer om hur en agil organisation kan vara uppbyggd här >>

Hur uppnår man ett agilt arbetssätt?

  • Låta individerna komma i förstahand och se till att finnas till vid behov.
  • Håll regelbundna avstämningar för att följa upp status i projektet.
  • Lyssna och ha en bra kommunikation.
  • Ge bra stöd och tillhandahåll en bra arbetsmiljö.
  • Leverera en fungerande vara.

Olika ramverk

Det finns olika ramverk som hjälper till att jobba mer agilt som t.ex Lean, Scrum och Kanban.

Jag föredrar att jobba med Scrum eftersom man har en daglig “stand up” (avstämning) där jag har möjlighet att följa upp hur utvecklarna har det på daglig basis. Utöver det har vi leverans varannan vecka där kunden blir högst involverad i processens gång. Läs mer om Scrum här >>

Vad behöver du för att arbeta agilt?

Det enda du behöver för att jobba agilt är att ändra ditt tankesätt och prioritera om.

Källa:

*Agila manifestet