3 min läsning

Hur används OKR & RMP?

Hur kan man motivera sina medarbetare och samtidigt nå fram till de olika målen? Det finns massa böcker, TED-talks, youtube-klipp, bloggar med mera, som lär ut just dessa ämnen.

Skrivet av
23 jun, 2021

Hur kan man motivera sina medarbetare och samtidigt nå fram till de olika målen?
Det finns massa böcker, TED-talks, youtube-klipp, bloggar med mera, som lär ut just dessa ämnen.

Om man vill att medarbetarna ska göra ett bra jobb så ska man se till att de är motiverade, för det är just motivation som gör att folk vill göra ett bra jobb, och att det är roligt att jobba.

Jag har läst flera böcker/bloggar på ämnet, och kollat några Ted-talks, men det som jag fastnade mest vid var Pia-Maria Thorens bok Agile People, där hon tar fram några verktyg som man kan använda för att jobba mer effektivt och agilt.

De två verktygen jag tyckte mest om var OKR (Objective Key Result), och RMP, då jag tycker att mål och motivation är de sakerna som varje medarbetare behöver.

Mål - varför vi ska göra det som vi ska göra, och hur vi ska komma dit?
Motivation - se till att medarbetarna är motiverade för att följa upp målen.

Vad är OKR (Objective Key Result)?

När ett team itererar så kollar man över vad man åstadkommit, och går igenom vad som har varit bra och vad som kan bli bättre. För att öka strukturen i agila team kan man använda metoder som OKR. Denna metod hjälper team att sätta upp tydliga och engagerade mål tillsammans, mål som är kopplade till företagets strategier. Att inte ha uppsatta mål kan skapa frustration och leda till att man inte förstår hur eller varför man ska uppnå något. För att uppnå mål ska de vara inspirerande, och ha en mening.
Först ska man specificera sina mål. Sedan ska man försöka räkna ut vad varje nyckelresultat är värt. Det viktigaste är inte att uppnå målen utan det viktiga är att förbättra sig och lära sig vad som fungerar bäst i sitt team.
Har man ett mål som man uppnår till 90-100%, så är det för lätt. De olika nyckeltalen ska inte vara lätta, det ska ta tid att uppnå. Det ska alltså vara långsiktiga mål.
Ett exempel uppsatt mål kan vara “Vi ska se till att folk har trevligt på jobbet” och för att uppnå detta mål ingår några nyckelresultat:

  • Se till att hälsa på varandra 75%
  • Ta en fikapaus 50%
  • Erbjuda hjälp 80%

I så fall blir det att du kan nå målet med 68%, och detta ska man utvärdera under varje kvartal, och mätta om man har uppnått de olika målen. Läs mer om OKR här>>

“OKR är handlingsstegen för att nå företagets vision genom att förverkliga medarbetarnas potential.” - Pia-Maria Thoren

Vad är RMP (Reiss Motivation Profile)?

Med RMP så kan man förstå sig själv och sina kollegor bättre. Det är motivation som gör att gruppmedlemmarna kan må bättre i grupp och förstå när konflikt kan uppstå.
RMP metod kan vara bra att använda både inom en grupp, men även som säljstrategi.
När du vet vad är det som motiverar en människa så är det lättare att förstå, och vad som kan göra denna människa lycklig.
Enligt Steven Reiess som är grundaren till RMP så finns det 16 olika önskningar som motiverar människor.
Du kan läsa mer om detta här >>
Som säljare och projektledare är det viktigt att man kan läsa av människor för att förstå deras behov samt förbättra kommunikationen med dem.
RMP kan hjälpa dig att få bättre kontakt med din grupp genom bland annat:

  • Lära dig vad som motiverar ditt team, och hur kan du ge dem vad de vill ha
  • Lättare att utesluta/fixa konflikt om man vet hur lika eller olika människorna är
  • Förstå varför vissa funkar bättre i den Agila miljön och vissa gillar striktare metoder
  • Ha ett kraftfullt verktyg för värderingsbaserad rekrytering
  • Se till att de har värdestruktur för att uppnå målen

Källa: Pia-Maria Thoren, Agila People