Hur gör man en kommunikationsstrategi

Det känns som en bra idé att använda besökssiffror från det gångna året när man skapar en ny kommunikationsstrategi. Att gå igenom vilka poster som gick bäst och skriva fler i samma anda. Men vad innebär egentligen “bäst”?

Skrivet av
Kristoffer Yi FredrikssonDigital strateg22 dec, 2022

“Flest antal besökare” känns spontant som det jag borde ranka posterna efter när jag skapar min kommunikationsstrategi. Men sedan GA4 så finns det ett nytt, i mitt tycke mer intressant värde som heter “aktiva besökare”. Det vill säga besökare vars sessioner varade i minst tio sekunder, hade en eller flera konverteringar alternativt två eller fler sidvisningar. Jo, men det låter ju mer värdefullt än besökare som bara har öppnat en sida och sen inte gjort något mer.

Hur eller hur, tio sekunder räcker ju inte för att läsa en av mina bloggposter, jag vet inte om det är vad jag skulle kalla “aktivt”?Jag skulle kanske istället vilja ranka på den genomsnittliga tiden som folk spenderar på en post, det är mitt personliga favoritvärde. Tyvärr så ger det en fördel till bloggposter med ett litet antal, väldigt intresserade besökare. Gärna en ensam person som suttit och lusläst.

Du blir vad du mäter

Beroende på hur jag väljer att definiera “bäst” så får jag fram helt olika listor med resultat. Tar jag sen fram en kommunikationsstrategi baserad på en av dem, så kommer den så klart att bli helt olika beroende på vilken definition som jag väljer.

Låt oss ta fram fyra helt olika topp tre-listor för att se vart det kan leda:

  • Mest tid spenderad – genomsnitt av tiden besökare har spenderat på en post.
  • Flest aktiva användare – det jag nämnde ovan.
  • Flest klick på externa länkar – kontroversiellt.
  • Mer än 1 minut spenderat, och fler än 30 aktiva användare

Flest klick på externa länkar kan vara kontroversiell eftersom det anses dåligt att “förlora” besökare. Men samtidigt så är det en tydlig signal att en besökare ansåg att bloggposten var relevant, och att de vill fördjupa sig. Det vill säga, ämnesvalet prickar rätt.

Den sista tycker jag personligen blir väldigt intressant, genomsnittstiden är lång och jag filtrerar bort nischade poster som lästes länge av en enda besökare.

Här är resultaten:

Låt oss gå igenom en efter en och se vad vi kan lära oss. Hur hade en kommunikationsstrategi faktiskt kunnat se ut baserat på det här?

Mest tid spenderad – Tre nördiga poster, varav två handlar om UI/UX och en om NodeJS. De är samtliga över sex år gamla (den om NodeJS ligger kvar i ett legacyformat och visar felaktigt datum).

Om vi anser att “Långa lästider” är en strategi värd att jaga så kan vi baserat på det ta fram följande taktiker: Skriv nischade, hyfsat långa “think pieces”, gärna på engelska som vänder sig till webbutvecklare, både front- & backend.

Flest aktiva användare – Tre “how-to”poster som fokuserar på ett tydligt problem, och hur det ska lösas.

Om vi beslutar att “Flest aktiva användare” är den strategin som bäst hjälper vår förflyttning så blir taktikerna: Välj ett tydligt problem och beskriv hur det kan lösas. Problemet kan vara vad som helst men beskriv det i titeln. Folk verkar älska parenteser och bilder.

Flest klick på externa länkar – En blandning av “how-to” och mer nyhetsaktiga inslag. Alla berör något vars lösning finns på en annan sida. Taktik för det? Snappa upp vad som händer, peka mot ett verktyg, en app, en tjänst och så vidare och sno lite av trafiken som egentligen borde ha gått till en helt annan site. Jobba återigen med en tydlig problembeskrivning i titeln.

Över 1 minut på sidan, fler än 30 aktiva användare – En ganska spretig samling poster och spretigare blev det efter topp tre. På fjärde plats ligger till exempel en lång post om övervakningskapitalism, en rant och ganska lång post som är av “how-to” karaktär, därefter kommer en ganska nyhetsaktig post. Jag tycker att den röda tråden är att det är poster som berör, som handlar om ämnen som har blivit aktuella en eller flera gånger under året som har gått.

Taktiken blir återigen att försöka hålla fingret på webbpulsen och skriva längre, insatta poster som försöker placera saker i ett sammanhang. Poster som gärna får läsaren att lära sig något nytt och känna sig smartare.

Två saker jag lärde mig av detta

Det första är hur viktigt det är att bestämma vad man vill uppnå. Vad är “bra” med andra ord? För oss blir det lite svårare eftersom vi inte säljer produkter på nätet. Vad som är “bra” blir med andra ord, upp till oss att bestämma. Vad är det vi vill ska hända när någon besöker vår webbplats? Jag har valt fyra ganska olika exempel för denna post, men samtliga reflekterar min personliga åsikt. Kanske borde jag ha valt “flest besökare”, “flest delningar på LinkedIn” eller något helt annat? Det i sin tur får mig att tänka på Goodharts lag –– när ett bra mått väljs som mål slutar det att vara ett bra mått.

Jag har valt fyra ganska olika exempel för denna post, men samtliga reflekterar min personliga åsikt. Kanske borde jag ha valt “flest besökare”, “flest delningar på LinkedIn” eller något helt annat? Det i sin tur får mig att tänka på Goodharts lag –– när ett bra mått väljs som mål slutar det att vara ett bra mått.

Det andra är att vanlig hederlig grundläggande on-page SEO gör jättemycket. Kolla igenom listorna i början av denna posten. Jag tycker alla titlar ger en väldigt god idé om vad posterna kommer att handla om. Helst av allt så hade jag satt titeln “Du är vad du mäter” på denna posten, men det hade inte hjälpt Google att visa den för folk som söker efter “kommunikationsstrategi”.

TL;DR på det?

  • Skjut brett inom ditt område
  • Skriv tydliga titlar som låter folk förstå vad de kan förvänta sig redan i serpen
  • Var inte rädd för nischade poster
  • Var tidig, gamla poster snappas upp när den breda massan får upp ögonen
  • Var hjälpsam! Vi har ganska många Featured snippets på 24HR.se och jag tror att det ökar vår googlejuice generellt sett