3 min läsning

Min definition av AI

AI är varken intelligent eller artificiellt, på samma sätt som Excel varken är artificiellt eller intelligent. Men det vi idag slarvigt refererar till som ai är, återigen precis som Excel, väldigt användbart.

Skrivet av
Kristoffer Yi FredrikssonDigital strateg14 nov, 2023
En aigenererad bild föreställande en samling människor som ägnar sig pt tillämpad statistik

När jag skriver ai, vilket jag för övrigt inte tänker skriva i versaler* så länge det inte kommer först i en mening, så menar jag den samling tekniker som bygger på tillämpad statistik vi idag använder för att:

  • Generera texter (tänk ChatGPT)
  • Generera bilder (tänk Midourney, OpernArt och Dalle 3)
  • Generera videoklipp (Tänk Runway ML)
  • Förstå tal
  • Tolka bilder

Men även de tekniker som ligger bakom, som till exempel:

  • Neurala Nätverk
  • Latenta rum
  • Transformer modeller

Det är med andra ord vitt spridda saker som ryms inom termen ai. Inget av det är varken intelligent eller artificiellt, men jag orkar inte radda upp alla dessa saker varje gång jag ska prata med någon om ai, som jag (återigen) tycker är väldigt användbart. Jag är bara genuint oroad att mycket förblir osagt då folk tror att de omöjligt kan förstå det här med ai. När en av de ledande personerna inom ai dessutom gillar att slänga sig med superlativ, så tycker jag det finns ett värde i att konkretisera hela fältet. Jag är för övrigt på Ted Chiangs sida, och tycker att en betydligt bättre term hade varit Tillämpad Statistik**

Nu finns den här posten, så i framtiden kan jag länka till den. Detta skrevs den 14 november 2023 och kan naturligtvis komma att ändras. Detta är min personliga definition, och jag diskuterar den gärna med dig via LinkedIn eller nåt om du vill.

*Jag tänker inte heller använda mig av en slick humanoid robot som illustration av ai.
** Det kan jag däremot tänka mig att skriva med versaler.