5 min läsning

Motivera dina medarbetare

Hur hittar du motivationen på din arbetsplats, och hur behåller du den? För att förstå hur motivation fungerar så är det viktigt att förstå skillnaden på vad yttre- och inre drivkraft innebär.

Drivkraft

Yttre drivkraft

Kärnord: Belöning, löneökning, beröm, bestraffning eller negativa påföljder.

Yttre drivkraft är en variant av motivation som baseras på yttre faktorer såsom belöningar eller straff, snarare än på en persons inre drivkrafter eller intressen. Du behöver prestera för att uppnå en viss belöning eller för att undvika en straffåtgärd. Det handlar alltså inte om vad du tycker är intressant, meningsfullt eller roligt.

Yttre drivkraft kan komma från olika typer av källor såsom ekonomiska belöningar, beröm eller erkännande från andra. Det kan å andra sidan också handla om det motsatta, såsom: hot, straff eller negativa konsekvenser om uppgiften inte skulle slutföras.

Yttre drivkraft kan vara effektivt för att få människor att slutföra uppgifter, men det brukar anses vara en mer kortvarig och mindre hållbar metod i jämförelse med inre drivkraft.

Några exempel på yttre motivation:

 • Jobba hårt för att få en högre lön
 • Studera för att få ett bra betyg
 • Delta i en tävling för att vinna ett pris

Inre drivkraft

Kärnord: Ger tillfredsställelse och baseras på tre psykologiska behov:

Självstyre - Behov att påverka arbetet
Kompetens - Känna sig kunnig och bidra med värde
Mening och tillhörighet - Det du gör har en mening

Inre drivkraft är den typ av motivation som grundar sig i en persons inre drivkraft, intressen och personliga övertygelser, snarare än från yttre faktorer såsom belöningar eller straff.
Det handlar om att utföra något för att det är intressant, utmanande, meningsfullt eller roligt, snarare än att uppnå någon form av yttre belöning - eller för att undvika en straffåtgärd.

Inre drivkraft kan leda till bättre prestationer, högre kreativitet och en bättre hälsa. Det kan också bidra till att öka självkänslan, självförtroendet och engagemanget för en viss aktivitet eller uppgift.

Den inre drivkraften är mer långvarig än den yttre, så länge personen känner sig självstyrd, har rätt kompetens, känner mening och tillhörighet.

Några exempel på inre motivation:

 • Lära ett nytt språk för att utforska en annan kultur
 • Skriva en roman för att uttrycka en kreativ idé
 • Träna för att förbättra hälsan

Det är viktigt att komma ihåg att både inre- och yttre drivkraft kan spela stor roll i människors beteende. Olika personer kan ha olika preferenser för vilken typ av motivation som fungerar bäst för dem. Det som motiverar den enskilda individen är en blandning av dess inre- och yttre drivkraft. Just därför behöver arbetsplatsen hitta rätt balans för varje enskild individ.

Hur motiverar man medarbetarna?

Vi alla behöver förstå hur vårt arbete bidrar till det övergripande sammanhanget och visionen. Det kan bland annat handla om arbetstider, företagskultur, mål, utvecklingsmiljö, ledarskap och utrymme för att påverka.

Att ha motiverade medarbetare på en arbetsplats är viktigt ur många aspekter. Dels för för att öka trivselfaktorn och få anställda att vilja stanna kvar men också för att öka produktiviteten, förbättra arbetskvaliteten och uppnå organisationens mål.

Vi på 24HR använder oss av nedan punkter för motivera våra medarbetare:

 1. Positiv arbetsmiljö: Arbetsplatsen är säker och bekväm vilket främjar samarbete och socialt stöd mellan anställda.
 2. Feedback och erkännande: Regelbunden feedback, positiv som negativ.
 3. Utbildning och utveckling: Möjlighet till att utvecklas genom träning, coaching och utbildningar.
 4. Tydliga mål och förväntningar: Tydliga mål och förväntningar på individnivå som kontinuerligt följs upp.
 5. Autonomi och ansvar: Uppmuntrar till självständigt arbete och ansvar
 6. Förmåner och belöningar: Belönar för prestationer och insatser som överträffar förväntningarna.
 7. Tydlig kommunikation: Öppen och tydlig kommunikation, involverar och ser till att anställda är delaktiga i organisationens beslut och aktiviteter.

Genom att använda ovan strategier kan du motivera dina anställda och skapa en positiv arbetsmiljö som främjar produktivitet och framgång.