3 min läsning

Retrospektiv

Jobbar du med en grupp av människor och vill ha bättre kommunikation med din grupp än du har idag? Då är retrospektiv en bra grund.

2 mar, 2021
Kollegor som är samlade i ett retrpspektiv-möte.

Vad är retrospektiv?

Det är populärt att jobba agilt och i agila manifestet så står det att man ska ha bättre förståelse för varandra som grupp plus att man ska lära sig och bli bättre på det som man jobbar med.

Ett regelbundet retrospektiv kan hjälpa dig och din grupp att bli bättre på höra och förstå varandra. Om man jobbar enligt Scrum och har två - tre veckors sprintar så är det bra att avsluta varje sprint med ett retrospektiv.

Många i gruppen har bra idéer och förslag som de vill dela med sig av, men det glöms bort eller så tas det aldrig upp. Om en gruppmedlem aldrig hörs dör motivationen till sist. Med retrospektiv ser man till att alla i gruppen blir hörda.

Ett klassiskt retrospektiv

Det klassiska retrospektivet börjar med en tavla med 4 rutor med 3 frågor:

  • Saker som jag tycker fungerade bra?
  • Saker som jag tycker fungerade dåligt?
  • Förslag på vad vi skulle kunna göra bättre nästa gång?
  • Kommentarer från gruppen

Använd en whiteboard och massa post it lappar. Gå igenom varje fråga i ordning och varje medlem i gruppen skriver på post it lappar och lägger dem på rätt ruta. När man är klar med varje ruta så diskuterar man tillsammans.
På så sätt kan man se hur sprinten har gått och vad man kan förbättra.

Vad kan projektledaren göra för att ha ett bra och roligt retrospektiv?

När jag har mina retrospektiv så tycker jag att man kan prova olika metoder för att komma fram till vad som är bäst. Jag har läst på en hel del och pusslat ihop från olika artiklar till ett eget retrospektiv.

P.s jag använder mig av verktyget Miro, där man har en tavla med massa virtuella post it lappar och du och din grupp kan jobba digitalt tillsammans.

Förslag 1:
Fixa en tavla med 4 rutor, Gillade, Saknade, Lärde mig och Längtar efter och sedan tillsammans med gruppen dela de olika kategorierna, varje medlem skriver på en post it lapp och sätter den under rätt kategori, låt varje person förklara det som de har skrivit på sin post it lapp.

Visa tydligt att du lyssnar, och om gruppen är missnöjd med någonting, att du kommer ta action på det.

Avsluta med en uppskattnings runda, en uppskattnings runda går ut på att varje medlem i gruppen ska säga någonting positiv om de andra medlemmarna. OBS! Ingenting negativ får sägas, bara positivt.

På detta vis känner man sig minst 70% bättre och uppskattar att vara en del av gruppen.

Förslag 2:
Ha en brainstorming med gruppen, varje person får skriva ett ord eller mening på en postit lapp (mellan 3 - 6 lappar). Sätt upp på en tavla med 5 kategorier:

  • Roligt och bra
  • Dåligt, frustrerande och tråkigt
  • Tack till …
  • Funderingar och frågetecken.
  • Ideér och förslag

Organisera varje post it lapp i rätt kategori och den personen som har skrivit post it lappen får förklara vad han/hon menade med den.
Avsluta ditt retrospektiv med en feedback, OBS! bara positiv.

Hur långt tid tar det att ha ett retrospektiv?

Tiden varierar beroende på hur många gruppmedlemmar man är och hur man vill ha sina retrospektiv, men det brukar vara mellan 45 min till 90 min.

OBS! Det viktigaste under ett retrospektiv är att inte stressa igenom, man ska ta den tid som behövs, så alla kan säga det som de tycker och inte känna sig stressade för det.

Fördelar och nackdelar med ett retrospektiv.

Fördelar - är att man får veta vad ens gruppmedlemmar vill ha, vad ska man förbättra till nästa sprint, man sparar allting som man har gått igenom under denna timmen och ser hur kan man göra nästa sprint ännu bättre. Man hör sina gruppmedlemmar och försöker motivera och lyfta upp dem.

Nackdelar - tidskrävande, det är inte alltid man har tid med retrospektiv, när man har mycket att göra till och med en timme kan kännas mycket. Man ska se till att alla ska vara med för att ha ett bra retrospektiv. Utvecklarna kan tycka att det är slöseri med tid, varför prata om någonting när man kan jobba? Men hur ska en projektledare se till att gruppen trivs med det som de gör? Höra gruppen? Göra nästa sprint bättre?

Källor:

https://www.citerus.se/vad-ar-retrospektiv/
https://jimmyjanlen.com/2010/04/06/hur-rolig-var-sprinten/