Vad är Scrum?

Scrum är ett arbetssätt som man kan använda i ett agilt projekt. Man har ett Scrum Team, det brukar vara Produktägaren som äger backloggen, Scrum Master som tar hand om Utvecklarna och Produktägaren, och så är det Utvecklarna som utvecklar själva produkten.

26 nov, 2021

Ett Scrumprojekt delas upp i flera sprintar. Beroende på vad som skall göras så kan det vara allt från tre till 20 stycken, eller fler.

Det börjar med att en idé som Produktägaren, eller ledningen har, skrivs ner i ett dokument och sedan delas den i flera olika kort, eller tasks, som läggs in i den så kallade backloggen. Vanligen så är det Produktägaren som tar hand om det, och ser till att alla kort finns i backloggen. Men i vissa projekt så kan det vara Projektledaren/Scrum Master som gör detta.

Efter det så börjar man dela upp de olika korten i sprintar. Varje sprint brukar vara mellan 1 - 4 veckor, och när en sprint avslutas så har man en sprintdemo med Produktägaren eller kunden.

Vad ingår i en sprint: (beroende på projekt och organisation)

  • Dagliga standups
  • Utveckling
  • Sprintdemo
  • Retrospektiv
  • Planering

Man börjar varje sprint genom att planera vad den skall innehålla genom att ta kort från backloggen. Korten skall få ett tids-estimat, och sedan väljer man X antal kort som utvecklarna kommer jobba under sprinten. Efter det så delas korten på varje utvecklare och sprinten påbörjas.

Varje morgon brukar man ha en stand-up som ska vara max på 15 min där man går igenom dessa frågor:

  • Vad har jag jobbat med
  • Vad ska jag jobba med
  • Behöver jag hjälp med något

Efter en avslutad sprint så brukar man ha en sprintdemo med kunden och visa vad har man jobbat med under sprinten, och efter det kör man ett retrospektiv. Kunden får gärna vara med under retrospektiv.

När man påbörjar nästa sprint så kör man en sprintplanering, och bestämmer vad ska finnas med i denna sprinten, Produktägaren får vara med och prioritera de olika korten.

När alla sprintarna är avslutade och kunden är nöjd så levereras den färdiga produkten. Men som jag nämnde ovan beroende på sprint, backlog och produktstorlek så kan leveransen av själva slutprodukten variera, det kan ta allt från 2 mån till 1 år.

Genom att jobba med Scrum så ser man till att jobba effektivt med små avstämningar och då har både Scrum Mastern och Produktägaren koll på hur utvecklingen går framåt.