5 min läsning

Skriv bättre ChatGPT-prompter

ChatGPT är fruktansvärt användbart till en uppsjö saker. Det är till och med så att ingen vet allt som ChatGPT går att använda till. I denna posten kommer några handgripliga råd, och några saker som förhoppningsvis får dig att vilja experimentera.

Emily PerssonProject manager / SEO & Content specialist27 sep, 2023
En illlustration av hur man skriver bättre prompter för ChatGPT

Grunderna

Att jobba med ChatGPT är som att jobba med en dator i allmänhet. Får den tydliga instruktioner så kan den vara extremt hjälpsam, men minsta lilla oklarhet kan leda till skratt och frustration.

Här kommer tre saker som kommer göra ditt liv lättare.

Skriv dina prompter på engelska. Lejonparten av indatan för ChatGPT är skriven på engelska vilket gör att det är där den har mest “kunskap” om vad den ska svara. Det går utmärkt att be den översätta i efterhand, eller till och med svara på svenska.

Låtsas att du regisserar en skådespelare. Sätt scenen, skicka med bakgrundsinformation om vem du vill att ChatGPT ska försöka efterlikna, och skriv så mycket information om vad svaret ska användas till som du kan.

Ös på med detaljer. Ju mer input du kan ge, desto bättre blir resultatet.

Skriv inte: Gör en swot analys av min korvkiosk

Skriv: You are a world renowned business consultant that deliver the best business strategies in the world. You are tasked with creating a SWOT analysis for a small fast food stand on a square in a mid sized swedish town. The food that is served is hotdogs and mashed potatoes with various condiments. The focus has been on selling cheap and fast meals for people in a rush, and also to people going home from a night of drinking and partying. Answer in swedish

Följ upp

Exemplet ovan kommer antagligen ge hyfsat vettiga svar i båda fallen, men det översta kommer antagligen med största sannolikhet ge mer allmänna svar i stil med “Styrka, Läget: Om din korvkiosk ligger på …” och så vidare eller “Styrka, Produktutbud: Om din korvkiosk erbjuder ett brett utbud av korvar …” Medan det andra exemplet kanske listar produktutbud som en svaghet på grund av den begränsade menyn.

I båda fallen är det läge att följa upp med ytterligare prompter.

Skriv till exempel: Min korvkiosk ligger avlägset, är det fortfarande en styrka?
Eller: Hur kan jag utnyttja mina styrkor och möjligheter till att möta min begränsade meny?

Fast helst på engelska. Det bästa är att köra allt på engelska, men denna bloggposten kommer att hålla sig till svenska.

Använd ChatGPT till att skapa prompter

Ett bra sätt att utforska ett område är att be ChatGPT generera några rubriker åt dig, och sen spinna vidare på den du tycker är mest intressant.

Skriv: Du är en skicklig pedagog som tar fram kurser om trädgårdsskötsel. De har olika inriktning och varar över fyra veckor var. Ge mig fem olika rubriker på dessa kurserna.

Självklart kan du byta ut trädgårdsskötsel till något annat du är intresserad av. Läs igenom rubrikerna och se om någon intresserar dig, annars ber du om fem till. Eller tio. Du är chefen.

Steg två är att skriva: Utveckla den andra med en detaljerad plan, dag för dag.

Steg tre blir: Var kan jag hitta mer information om ämnet dag 9?

Steg 4: dubbelkolla så att eventuella källor verkligen existerar.

Lek

Ett bra sätt att lära sig något är att ägna lite tid åt att leka med det, och knyta ihop det med ett annat intresse du har. Kanske gillar du escape rooms?

Då kan det vara värt att testa dessa prompter:

Du är en fiffig skapare av olika turistattraktioner. Du har fått i uppdrag att skapa ett escape room på träskmonstertema.
Ge mig tre exempel på tematiska pussel spelarna måste lösa.
Ge mig en detaljerad beskrivning av ledtrådarna för det andra förslaget.

Håll ögonen öppna

Det postas väldigt många bra tips på om hur man bäst promptar ChatGPT på bloggar och LinkedIn. Håll ögonen öppna och testa dem. Sen finns det en plugin till Chrome med det horribla namnet AIPRM Men det är bäst att börja utan det för att bygga upp en känsla för promptande.