4 min läsning

Vad är API First?

Korta svaret är att API First är den logiska utvecklingen av Headless CMS.

Kristoffer Yi FredrikssonDigital strateg2 jan, 2020

Att jobba med API är så långt ifrån nytt det går att komma, men att se API som viktigare än det enskilda gränssnittet eller backend-systemet är betydligt fräschare.

Vi tar det steg för steg.

Först var webben statisk

Webbplatser var html-filer som låg på en server. Den som ville uppdatera innehåll fick skriva över den befintliga filen.

Sedan kom CMS

En bra webbplats uppdateras regelbundet, och att sitta och uppdatera webbplatser i html-filer är som att spela piano med lovikkavantar; det går, men det är inte optimalt. Så det kom system för att uppdatera innehållet oberoende av koden.

Så dök mobiltelefonen upp

Det medförde att webbplatser behövde vara Responsiva, vilket innebar högre krav på front-end koden. De behövde också ladda snabbare, vilket innebar högre krav på frontend OCH backend koden.

Dessa krav var svåra för vissa CMS att tillgodose.

Lösningen blev Headless CMS

Istället för att vänta på att CMS-utvecklarna skulle få sitt system att rendera bra frontendkod så tog vi på 24HR över ansvaret för det. CMS behövs fortfarande, men ett bra CMS lämnar ifrån sig innehållet som ren data, inte som HTML. Och eftersom de flesta CMS är bra CMS, så innebär det att de flesta CMS går att använda Headless.

Det i sin tur öppnade nya möjligheter

När väl ett system (CMSet i detta fallet) passats in på sin rättmätiga plats, dvs det ansvarade bara för vad det var bäst på, så kunde nya system fogas till lösningen enligt samma princip. Mailformulär kunde komma från marknadsledaren på mailformulär, CRM från marknadsledaren på CRM, och så vidare. Första steget i ett projekt behövde inte längre handla om att hitta det CMS som bäst täckte behoven.

Vilket gav oss API first

Så länge ett system har ett CMS kan det skicka och ta emot data och ingå i en lösning tillsammans med andra marknadsledande lösningar. Men spetsen kommer när lösningen i sig är ett API, ett API som sedan kan föda gränssnitt på alla de punkter där användaren interagerar med systemet. Webbplatser, kassor, storskärmar, mobilappar, röstassistenter eller som ett led i en helt automatiserad kedja.

Detta är API-first och det är vad vi bygger till allt fler av våra kunder.