Vad är så viktigt med structured data?

Jag hade den stora äran att få stå på SearchStars scen och försöka sälja in tätare samarbete mellan SEO-folk och utvecklare.

Kristoffer Yi FredrikssonDigital strateg24 okt, 2019

Ämnet jag valde var att prata om vikten av Structured Data samt hur man får till Featured Snippets i Googles SERP. Min dragning ligger ute på YouTube så du kan se den i sin helhet.

SearchStars presenterar sig själv som Sveriges största sökkonferens, men jag tycker det är lite blygsamt. Jag skulle säga att det är en konferens för alla som publicerar innehåll på nätet, men för tillfället så är det mest SEO-folk i publiken.

Att jag, som utvecklare, blev inbjuden tycker jag är en bra illustration på hur omfattande grepp om “sök” TopVisible (företaget som anordnar konferensen) tar. Det är allt från hur man kontaktar journalister, via hur intressant innehåll tas fram, till hur en SEO manager kan jobba på ett större företag.