10 min min läsning

Vad är SEO och varför behöver du det?

SEO (Search engine optimization) brukar benämnas som sökmotoroptimering på svenska, och är just det - optimering för sökmotorer, nuförtiden främst för Google. Det hela handlar om att optimera sin hemsida för att Google ska anse den vara relevant för en besökare, vilket ändras dagligen i samband med uppdateringar av deras algoritmer.

Emily PerssonProject manager / SEO & Content specialist4 sep, 2023

Varför behöver du jobba med SEO?

Ett vanligt och ganska krasst uttryck som lyder: “syns du inte så finns du inte”, stämmer väldigt bra överens i just det här sammanhanget. Gå bara till dig själv och ditt eget beteende så inser du ganska snabbt att ditt företag behöver synas på Google för att generera business.

Vad är det första du gör när du behöver hitta en tjänst eller produkt? Jo - du googlar så klart, precis som alla andra i din omgivning. Att din hemsida syns på sida ETT i sökresultatet, helst på topp tre av placeringarna, har då en avgörande roll för om potentiella kunder, partners eller framtida anställda ens hittar in till dig.

SEO blir generellt sett en allt viktigare del av företags marknadsstrategier för varje år som går. Just eftersom det har en så enorm betydelse för synligheten. Det sägs dessutom vara det mest kostnadseffektiva marknadsverktyget du kan använda idag med högst ROI (Return on investment).

Hur arbetar man med SEO?

Man brukar dela upp SEO i tre huvudsakliga områden: On page SEO, Off page SEO och Teknisk SEO. Och vad är då skillnaden? Ofta är arbetsuppgifterna fördelade på flera olika roller i teamet men kan också vara koncentrerad till en, allt beror på företagets struktur, organisation och storlek.

Vad är On Page SEO?

On page SEO är i grova drag allt du kan se när du klickar in på en hemsida. När man pratar om On Page SEO så syftar man alltså på innehållet på sidan i form av bild, rörligt material, metataggar och text. Rubrikerna på sidan har historiskt sett alltid haft, och har fortfarande en stor betydelse för rankingen. Hur texterna är skrivna och formulerade och att bilderna är optimerade på rätt sätt är också av stor vikt för besökarens upplevelse. Den stora skillnaden på nu- och dåtid är att tidigare räckte det att göra en sökordsanalys och därefter i stort sett upprepa orden man ville ranka på tillräckligt många gånger i rubriker och texter. Idag är Google så pass smart att den värderar användarupplevelsen (UX) på en helt ny nivå. Det ställer höga krav på dig som skapar innehållet till hemsidan. Besökaren måste få svar på sina frågor, få hjälp att lösa sina problem och vilja stanna kvar på din sida för att Google ska anse att du har relevant innehåll.

Vad är Off Page SEO?

Off page SEO är allt som sker under radarn av sökmotoroptimeringen som kan hjälpa till att boosta relevansen av din hemsida. En stor del av Off Page SEO handlar om att länka ut- och få länkar in av andra hemsidor. Ju större hemsidor som länkar till dig, desto större effekt kan det ha på din ranking. Summan av det hela handlar i grund och botten om att ju fler relevanta hemsidor som anser att ditt innehåll har ett värde, desto mer relevant anser Google att din hemsida är.

Vad är Teknisk SEO?


Teknisk SEO är allt som har med hemsidans faktiska struktur, funktionalitet och hastighet att göra. Man pratar ofta om hemsidans hälsa och hur den reflekteras på rankingen. Laddar hemsidan långsamt eller om hemsidan inte är responsiv (mobilanpassad) så kommer det definitivt bli en större utmaning att få en bra ranking och synlighet. Teknisk SEO är det som kan förbättra användarupplevelsen men som kräver en teknisk investering för att optimeras. Läs mer om den tekniska biten i vårt blogginlägg om Page Experience.

Hur lång tid tar SEO?


SEO är ett konstant pågående utvecklingsarbete som hela tiden behöver kärlek. Ju större hemsida, desto mer arbete. Sökresultaten är i konstant förändring och konkurrensen är stenhård. Vill man lyckas så är ett löpande arbete med en tydlig strategi att följa avgörande för att kunna optimera, strukturera och skapa nytt innehåll på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.