Vad får AI för effekter i samhället?

Ett gäng forskare har påbörjat en 10 år lång studie i vilka effekter artificiell intelligens kommer att få på samhället vad gäller bland annat jobb, krig, brott och ekonomin.

Skrivet av
Kristoffer Yi FredrikssonDigital strateg17 dec, 2014

Som Sci-Fi nerd har jag över 20-års erfarenhet av att fundera på de här frågorna med stöd av författare som Asimov, Gibson och Robinson. Tyvärr måste jag säga att det ser besvärligt ut i vissa avseenden. Antalet tillgängliga jobb kommer att minska dramatiskt. En studie säger att 47% av dagens jobb kommer försvinna till robotar. Om du jobbar i webbbranschen behöver du bara fundera på hur mycket lättare det är att bygga något idag jämfört med 5 eller 10 år sedan. Hur ett betydligt mindre team kan bygga en avsevärt mer avancerad lösning.

Att det inte är en strålande idé att låta robotar kriga kan kännas uppenbart men faktum är att det redan är en verklighet.

My take is that A.I. is taking over,” said Sebastian Thrun, a well-known roboticist who led the development of Google’s self-driving car. “A few humans might still be ‘in charge,’ but less and less so.

Ovanstående citat är från den här artikeln, och det lär väl inte förgylla någons dag. Vi får trösta oss med följande insiktsfulla kommentar från (Miss) "Futuristic"

För visst är det så. Vi är otroligt bra på att överskatta hastigheten med vilken en ny teknik slår igenom samtidigt som vi underskattar dess konsekvenser.

Håller du med? Har jag fel? Vill du veta mer? Du får gärna maila mig och berätta vad du tycker.