Ett system för äldreboende

Press & nyhet14 december 2021
Cloudberry klocka med orange bakgrund

Under första halvan av 2021 samarbetade vi med Cloudberry Care för att genomföra ett banbrytande projekt som tar äldreomsorgen till en ny nivå.

Projektet har resulterat i ett system med olika användargränssnitt som skräddarsytts för olika aktörer. Boende på äldreboenden har tillgång till en smartklocka som automatiserar många vardagliga uppgifter. Vårdpersonal och omsorgspersonal kan interagera med systemet via en användarvänlig mobilapp, medan administratörer har tillgång till en kraftfull webbaserad plattform för övervakning och hantering av tjänsten. Dessutom inkluderar projektet användningen av olika sensorer som används för olika ändamål inom äldreomsorgen.

Vårt fokus har varit att skapa ett sammanhängande system där olika användargrupper har tillgång till skräddarsydda gränssnitt för att effektivisera och förbättra äldreomsorgen. Projektet är byggt med API-first metodik för att säkerställa en sömlös och problemfri integration mellan de olika komponenterna.