Hur vi jobbar

Som digitalbyrå har vi möjlighet att sätta ihop riktigt vassa team med just de specialister som behövs, och i precis den omfattning som behövs, för att lösa kundens behov.

Som kund hos oss behöver man inte anlita ett antal personer på långa konsultkontrakt, utan vi löser bemanningen i teamen på ett flexibelt sätt.

Varje team har en projektledare som är den huvudsakliga kontaktpunkten för kunden. Vi arbetar agilt enligt en process som är inspirerad av Scrum. Det innebär stor flexibilitet under projektens gång och att man som kund är involverad och uppdaterad längs hela resan.

I ett helhetsåtagande ingår det att vi tillsammans med kunden tar oss igenom ett antal olika faser:

Strategi

Med utgångspunkt i kundens affär tar vi fram en digital strategi som består av en analys av målgrupper, val av digitala kanaler, samt en långsiktig teknisk strategi.

Koncept

Med utgångspunkt i den digitala strategin arbetar vi fram ett koncept för lösningen. Här ingår bland annat att ta fram vilken information och vilka funktioner ska finnas, hur ska besökarna hitta det de behöver, grunden för den grafiska designen, samt en teknisk arkitektur för hur allt ska hänga ihop.

Utveckling

Med ett agilt arbetssätt så byggs lösningen i ett antal etapper med täta leveranser. Arbetssättet innebär stora möjligheter för kunden att följa arbetet och prioritera i vilken ordning saker görs. I varje etapp kan det ingå grafisk design, specifikation, programmering, tester, dokumentation, innehållsarbete och leverans.

Tester & lansering

Utöver de tester som sker löpande under utvecklingen görs också ett mer övergripande testarbete inför lansering. Här är kunden mycket delaktig. Vi hjälper sedan kunden att sätta upp och lansera lösningen i molnet.   

Förvaltning och sökoptimering

När lösningen är lanserad upphör inte vårt ansvar eller arbete. Vi hjälper kunden vidareutveckla lösningen och hantera saker som händer på vägen. Arbete med innehåll, analys av trafik, och optimering för sök är ett ständigt pågående arbete där vi kan ta mer eller mindre ansvar beroende på kundens önskemål.

Det finns några viktiga saker genomsyrar allt vårt arbete. En sådan sak är vi är mycket serviceinriktade. Vi finns finns här för våra kunders skull och vi ska därmed vara flexibla och ”möjliga” och alltid göra det bästa utifrån situationen.

En annan sak är att vi är framtidsvänliga. När teknik förändras så snabbt som den gör nu, gäller det att vara just framtidsvänlig. Att bygga lösningar som håller i längden, både tekniskt och konceptuellt, blir allt viktigare ju större och mer avancerade de digitala lösningarna blir.