Atos Medical lanserar ny internationell plattform

Under hösten 2022 och våren 2023 producerade 24HR en uppsättning webbplatser för Atos Medical, ett globalt medicinföretag med 23 lokala webbplatser plus en gemensam .com-sajt.

Atos Medical ville ha en plattform som skulle vara flexibel nog att möta de varierande behoven för varje marknad, men samtidigt vara bekant för deras olika redaktörer. Användarvänlighet, snabb laddtid och goda förutsättningar för att både utöka tekniken och integrera fler system efter hand, stod högst i fokus.

Webbplatserna skulle ha inloggning för professionella inom sjukvården, som genom att logga in får tillgång till unikt innehåll. Man ville också att CMS:et skulle ha en krossfunktionalitet och inte bara hantera hemsidan, den skulle även kunna hantera den befintliga appen på ett smidigt sätt.

För oss är det viktigt att hela tiden förenkla livet för de som har drabbats av laryngektomi och trakeostomivård, vilket vi har möjlighet att göra nu med personifierat innehåll och innovativa lösningar. Vi lyssnar, inspirerar, fokuserar och engagerar - och det här är bara början.

Christina Björkander
Head of Digital Marketing, Atos Medical

Design och layout

Design och layout stod den finska reklambyrån Wikström Media för, en byrå som Atos Medical har arbetat med i tidigare projekt. En förstudie av besökarnas beteenden gjordes och därefter anpassades navigering och innehåll för att öka användarvänligheten och möta besökarnas behov.

Webbsidan driftas i Azure och är byggd enligt headless-principen, vilket ökar säkerheten och gör det enklare att koppla webbplatserna mot andra system, såsom CRM-, Marketing Automation eller PIM-system.

I det här projektet har vi använt oss av WordPress egna layoutverktyg Gutenberg i kombination med flera specialskrivna moduler för att ge redaktörerna i de olika marknaderna en möjlighet att anpassa de lokala sidorna på bästa möjliga vis.

För att contentmigreringen skulle gå så smidigt som möjligt i alla 23 länder så höll vi kurser för redaktörerna och tog fram en manual tillsammans med instruktionsvideos där olika moment och funktioner förklaras djupare.

Nu ligger den live, Atos Medicals nya hemsida som du hittar här!