Kolada front-end åt Hypergene

Hypergene samlar in och tillgängliggör information om svenska kommuner och landstings verksamhet år för år. Deras utvecklare har fullt upp med att utveckla deras affärslogik och API så de beslutade sig för att ge oss i uppdrag att implementera deras nya front-end enligt API First principer.

Det har resulterat i ett roligt projekt med mycket visualisering av de cirka 5 000 nyckeltalen (bland annat hur många kilometer cykelväg det finns per invånare i våra olika kommuner) som tillgängliggörs för analys.

Snabb respons och feedback är viktigt i agila utvecklingsprojekt, också i vårt. 24HRs team är enkla och tydliga att arbeta med, kommunikationen och öppenheten från deras utvecklare gör att vi alltid vet hur projektet utvecklas.

Erik Jansson, PL på Hypergene