Smart Kalkylator

En av våra största kunder hade ett önskemål om en riktigt avancerad kalkylator. Besökare på webbplatsen skulle kunna mata in en rad olika värden via textfält, dropdowns, och radio buttons. Sedan skulle dessa värden köras genom diverse formler, som påverkade varandra, och resultera i ett logaritmiskt histogram.

Problemet var att de olika gränsvärdena för formlerna, och även formlerna i sig, behövde vara editerbara.

Det finns två sätt att tackla ett sådant problem:

Statiskt, vi kodar om excellen till valfritt backendspråk (I vårt fall Node JS) och alla uppdateringar får gå via oss.

Dynamiskt, vi gör det möjligt för kund att ladda upp ett förändrat Excellark. Sedan extraherar vi algoritmer och värden från det Excellarket, kollar så att det inte resulterar i buggar, låter kund dubbelkolla på en stage-server, och slutligen publicera det live när de är nöjda.

Det första sättet är enklare på kort sikt, och ger några extra timmar här och där varje gång kalkylatorn behöver uppdateras. Det andra kräver en hel del kreativt tänkande men sparar en väldig massa huvudbry i det långa loppet.

Kunden fick

  • En dynamisk kalkylator till sina slutkunder
  • Ett otroligt smidigt sätt att vidareutveckla kalkylatorn
  • Stanna kvar i den miljö de kände sig bekväma i, Excel
  • Kontohantering och business intelligence integrerat mot befintligt CRM

MACH arkitektur ger Best of Breed

Tack vare att vi gjorde det strategiska valet att bygga headless, i molnet, med microservices, när vi påbörjade vårt samarbete med kunden för fyra år sedan, kunde vi dra nytta av “Best of Breed” för detta sidoprojekt. Den tekniska arkitekturen är uppbyggd så att vi med enkelhet kan lägga till just de komponenter som behövs, utan att begränsas av något tungrott legacysystem.

Just den här kalkylatorn kan sägas ha två separata CMS, dels WordPress för sidan där kalkylatorn ligger, förklarande texter, och så vidare, men även Excell, som styr kalkylatorn i sig. De produktansvariga har enbart tillgång till att uppdatera kalkylatorn, medan företagets content-team har ansvar för sidan som kalkylatorn ligger på, och den information som finns där.

För att rendera histogramet drog vi nytta av AirBnBs visx, och att extrahera formlerna från Excel sköts av Fast-formula-parser. Utöver det finns det en handfull andra bibliotek som tar hand om testning, typesetting, uppladdningar etc.

Denna typ av eTjänster är något vi allt oftare hjälper våra kunder med. De vet att deras kunder i sin tur förväntar sig att kunna sköta allt mer av sina ärenden on-line, på egen hand.