Resursbank lanserar ny funktion - My Economy

Press & nyhet8 april 2023

Resurs Bank ville ta fram en funktion som skulle hjälpa den yngre generationen att bli bättre på ekonomi, och det var just det 24HR fick möjlighet att hjälpa till med. Funktionen "My Economy" är en lärande plattform som syftar till att underlätta för unga att förstå sin ekonomi som helhet. Den erbjuder budgetövningar och betonar även vikten av hållbar konsumtion. Dessutom finns det roliga och lärorika quiz för att underhålla dig samtidigt.